Taşıma, İndirme, İstif

Taşıma, İndirme, İstif

 •  Araçla gelen Sandviç Panel paketleri, panel uzunluğuna göre forklift yada vinç ile indirilir.
 •  Panel paketleri, yoldaki geçişlere engel olmayacak şekilde ve çevredeki çalışmalardan etkilenmeyecek şekilde istiflenmelidir.
 •  Özellikle boyu 6 - 8 m.’yi geçen paneller vinç ile taşınması gereklidir.
 •  Panel paketinin taşınması için çelik veya zincir halat kullanılmamalıdır.
 •  Halatların Panel kenarlarına zarar vermemesi için destek konması gerekir.
 •  Panel paketinin kaldırılmasında kaldırma kirişinin kullanılması uygundur.
 •  Panel paketleri uzun süreli bekletilecekse kapalı yerde fakat hava akımının olduğu yerde muhafaza edilmelidir.
 •  Panel paketleri üst üste 2 paketi geçmemelidir, dengeli konulmalıdır.
 •  Panel paketler eğimli duracak şekilde altına takoz konulması gerekir. Böylece paketlerin üstünde su birikmez.
 •  Panel paket yükü dengeli şekilde kaldırılıp çatıya konmalıdır.
 •  Panelleri paketlerden çıkarırken, bir ucundan çekip boyaya zarar vermemek için Paneli yan çevirip 2 ucunda tutarak taşımak gerekir.
 •  Panel, 6 m.’den uzunsa ortasından da dengeli şekilde taşınması gerekir.
 •  Sandviç Paneller metal kulaklarından tutulup kaldırılmamalıdır.