Soğuk Oda Kapıları Teknik Özellikler

Soğuk Oda Kapıları Teknik Özellikler

PERVAZ ;

•  -°C negatif ve + °C pozitif değerlerde kullanılacak kapılarda % 100 alman teknolojisi ile tasarlanmış Avrupa normlarında ithal 1.sınıf kalitede pvc hammaddeden üretilmiş,sıfır iletkenlik özelliği sayesinde kapı etrafında buzlanmayı önleyen plastik görünümlü dizayn edilen kapı pervazı sistemine sahiptir.
•  Rahatlıkla   üzerine   vida, civata ,  buldeks   vida  uygulaması  üzerine  yapılabilen  mukavemettedir.
•  Pervaz içerisi yalıtımı maksimum düzeyde tutmak için ve gerek Avrupa birliğine uyum, gerekse gıda maddelerinin hijyeni açısından  poliüretan dolgu uygulaması bulunmaktadır.
•  Pervazın  tüm  noktalarında  42  dansite  yoğunlukta  poliüretan  enjekte  edilmiştir.
•  İç  pervaz  uygulaması  yapabilmek için çerçeve  arka  kısmında, iç pervaz kanalı bulunmaktadır.
• Uygulamanın yapılacağı alanda yer alan duvar kalınlığının her ünitede değişkenlik göstereceği için, inova soğutma tarafından özel olarak geliştirilen kapı pervazı 5 cm den sınırsız kalınlığa kadar olan duvar kalınlıklarına rahatla uygulanabilecek özelliktedir.
• Kapı pervazı ve pervaz aksesuarları ürünün kalitesini belgeler nitelikte ıso 9001 ve 2008 kalite belgeli , Avrupa normlarına ve gıda tüzüğüne uygunluk açısından tüm ürünler iyi hijyen uygulamaları belgesine sahiptir.

ISI KÖPRÜSÜ NEDİR;
Isı transferi, yüksek enerjili (sıcak) taraftan, düşük enerjili (soğuk) tarafa doğrudur. Bu nedenle soğuk oda yalıtımları, bilinenin aksine içerideki soğuğun kaçmaması için değil, dışarıdan ısının girmeyeceği şekilde tasarlanır ve gerçekleştirilir. Isı aktarımı, sıcaklıkları farklı iki veya daha fazla nesne arasında iletim, taşınım ya da ışınım yoluyla (veya bu yolların birbiri ile olan birleşimleri yoluyla) gerçekleşen enerji aktarımı olarak tanımlanır. Taşınımla ısı aktarımı temel olarak moleküllerin kitleler halinde hareketinden kaynaklanır. İki farklı sıcaklıktaki yüzey arasında hareket halindeki akışkan bu hareketi sırasında ısı taşınımını sağlar. İletimle ısı aktarımı ise durgun bir ortamda gerçekleşir, birbirleriyle temas halindeki moleküllerin kafes yapısındaki titreşimler sayesinde ısı bir sonraki moleküle taşınır. Soğuk Oda kapıları konusundaki ısı köprüsünün niteliği “iletimle ısı aktarımı”dır.

İletimle ısı aktarımı, farklı yalıtım niteliklerine ve ısı soğutma kapasitelerine sahip madde veya malzemeler ile gerçekleşir. Teknik açılım olarak “ısı köprüsü” oluşturulmayan bu malzemeler,çoğu zaman gözle görülür enerji kaçaklarına neden olurken, çıplak gözle fark edilemeyen bir ısı enerjisi aktarımına neden olur. Hassas Isı kayıpları ancak termal kameralar sayesinde fark edilebilir. 
Termal kameralar gözümüzün algılayamadığı düzeyde kızılötesi ışınlarını yakalar ve bunları ekranında görebileceğimiz değerlere dönüştürür. 
Isı köprüleri uygulanmayan Soğuk Oda Kapılarında, korumaya çalıştığımız düşük sıcaklık ortamına ısı aktararak enerji maliyetlerimizi yükseltir. 
Bu maliyetlere, soğutma cihazlarımızın fazla çalışması, ürünlerin erken bozulması nedeni ile elektrik faturalarında (farkında olmadan) artışlar yaşandığı gibi muhafaza edilen ürünlerinde miadından önce bozulmasına sebebiyet verdiği aşikardır.

Özellikle iç ve dış ortamı birbirinden ayıran zemin, tavan ve yan cepheler ile birlikte kapı sistemlerinde de de ısı köprülerinin uygulanmış olması gerekir. Kullanılan sabitleyici vida, iç-dış ortam arasında hava veya sıvı taşıyan boru ve havalandırma sistemleri gibi soğuk deponun diğer bileşenlerinin de ısı köprüleri ile donatılması gerekir. Aksi takdirde malzeme ve yüzeylerde terleme ve buzlanma şeklinde karşılaştığımız enerji kayıpları olacaktır. Buzlama enerji kaybının göstergesi olduğu kadar, mekanik akşamların çalışmasını da engelleyen bir fazdır. 
Temel olarak ısıyı ileten malzemelerin temasını kesmek bu ısı iletimini ortadan kaldırır veya minimum düzeye indirir. Genel olarak karşılaştığımız ve ısı soğutma kapasitesi nedeni ile en temel ısı köprüsü olan metal ve muhtelif alaşımlarının, iç ve dış ortamla İlişkisini Kesmenin en temel yöntemi ısı köprüleri ile Soğuk Oda Kapıları Uygulamaktır. Kapı detayında ısı köprüsü konusunu incelediğimizde iki temel bileşen üzerinde durmalıyız. Birincisi ve en etkili bileşen kapının kasasıdır. Kasanın, ortamın içinde ve dışında kalan kısmı arasında ısı köprüsünü kesecek bir uygulamanız yoksa farkında olmadan katlanacağınız ısı kayıpları çoğu zaman kapının tüm maliyetinden bile yüksekte kalır. 

Özellikle şok oda ve donmuş odaların yüksek soğutma maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda ısı köprüsünün ne kadar hassas şekillerde çözülmesi gerekliliği daha net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kapı kasası PVC madde dışında hangi malzemeden yapılırsa yapılsın (paslanmaz çelik, alüminyum,tahta kaplama saç) iç ve dış ortamlara temas eden yüzeylerin kesinlikle birbirine teması engellenmelidir. 

İkinci bileşen ise kapının kanadıdır. Kapı kanadını çevreleyen Saç ve alüminyum profil ile iç yüzey ve dış yüzey sacının birbirine teması engellenmelidir. Ayrıca kanat üzerindeki aksesuarların da iç ve dış ortamlar arası ısı transferini engelleyecek şekilde tasarlanmış olması kapı kilitlerinin ısı köprülü mekanizmaya sahip olması çok önemlidir. 
Tüm bu bilgiler ışığında, Merih Yapı olarak, gerek Almanya merkezimizde uygulan projelerde gerekse Türkiyede Ürettiğimiz Soğuk Hava depo kapılarında ısı köprüsü uygulamalarını uzun yıllardır teknik olarak çözümlemiş ve ilgili tüm ürün ve uygulamalarımızda ve tasarımlarımızda bu konuya hassasiyetle eğilmiş durumdayız. Tam yalıtımlı soğuk oda kapılarımızdaki çözümlerimiz, uyguladığımız menteşeler, kilitler, aluminyum profiller, pervazalar, otomatik yön değiştirilebilen çarpma kapılar, personel geçişli sürgülü kapılar, çift kanat sürgülü kapılar birçok üretici ve rakip firmalarımıza rol model olmuştur.